Rychlá nápověda - vytvořena týmem sila-sdileni.cz

Z Wikisdílení
Přejít na: navigace, hledání

Rychlá nápověda - úvod

Tato rychlá nápověda má ulehčit od nutného studování celkem obsáhlé nápovědy, kterou lze najít na české wikipedii či na jiných cizojazyčných místech a hlavně bude popisovat samotné principy wiki tvorby pro velmi rychlou orientaci, jak tvořit obsah na této platformě.

Zároveň popíšeme i to jak vytvářet komunitní wiki na takové úrovni, která využije práci celé komunity na maximum a nebude to jen další internetový zápisníček či pouhá "mrtvá" encyklopedie faktů (což je pro nás i projekt samotné wikipedie). Toto totiž umožňuje nástavba základního media-wiki softwaru pod názvem sémantická wiki.

Tuto nápovědu budeme psát tak, jak to obyčejný člověk potřebuje - tj. tak aby obsah komunitních projektů dokázala tvořit téměř ihned i uklízečka, která umí např. jen klepnout do klávesnice, označit něco myší, ale přesto má zase jiné znalosti v jiných oborech lidské činnosti, které se komunitě budou hodit a chtěla by je tedy předat.

Všechny ostatní nápovědy co naleznete na českém webu jsou psány takovým tím "odborným" způsobem, ale my víme, že 95 % lidí v počátku seznamování s touto platformou potřebuje nikoliv technicky přesnou (a tudíž na studium náročnou nápovědu), ale co nejrychlejší úvod k tomu, aby mohli ihned začít spolutvořit na vybraných projektech, které je zajímají a kde mohou něco přínosného předat a ne se prvně "prokousat" haldou celkem otravného čtení "jak na to".

Rozdíl mezi wikipedií a sémantickou komunitní wiki

Jak vnímáme projekt wikipedie

Je to pro nás ukázka toho co dokáže svobodný a otevřený přístup nad spoluprací neomezeného počtu lidí celého světa na svobodném a otevřeném software. Je to ukázka, že i drobný přínos jedince má zde uplatnění, což nelze dnes plně říci v případě reálného uplatnění jakékoliv byť i drobné práce člověka v reálném prostředí v místě kde žije.

To co dokázala zatím komunita lidí kolem wikipedie je jen slabý odvar toho co je schopna dokázat komunita lidí s využitím sémantické wiki, která je prostě informační technologií a novým webem budoucnosti. I když musíme uvést, že tu sémantiku se snaží organizace, která udržuje všechen propojený ekosystém wiki, vyřešit projektem wikidata, nicméně pro nás je to z funkčního hlediska pro obyčejné uživatele jen další složitý postup k osvojení, který navíc hodláme postupně automatizovat na takovou úroveň, kdy uživatel ani nebude vědět, že zároveň svou činností plní i modul wikidata.

A pokud hovoříme o budoucnosti, kde sdílení poznání a znalostí celé společnosti má absolutní přednost před komercí, všudepřítomnou a vlezlou reklamou a dalšími podobnými zbytečnostmi dnešní upadající společnosti, tak tu zde budete s námi tvořit poprvé až na platformě wiki.sila-sdileni.cz. Pokud jsme dobře hledali, k dnešnímu datu 2017-05-24 nevíme o jiném projektu v ČR a SR, který by toto byl schopen generovat.

Jak vnímáme platformu sila-sdileni.cz a především sémantickou wiki

Sémantická wiki respektive projekt sila-sdileni.cz naplno využívá nejmodernější a nejpokrovější technologie dnešní doby co se týče sdílení informací, zkušeností, znalostí prostě všeho co se dá převést do digitálního světa a následně velmi rychle využívat.

Jen lehce připomínáme, že to vše je k dispozici plně bezplatně a to i pro komerční využití v rámci licencí, které definují způsob využití práce všech lidí zapojených do naší platformy a taky chrání obsah této platformy před nechtěným zneužitím či nějakou blokací svobodného sdílení informací a poznání současným společenským uspořádáním, kde je zcela nesmyslně vzhledem k dnešním technologickým možnostem, neustále vše řízeno pouze finančním ziskem.

Obsah rychlé nápovědy

Jak funguje struktura informací wiki

Jak vlastně založit vlastní projekt či jen přidat informaci do projektu

Jaká základní pravidla fungují při vaší tvorbě na platformě sila-sdileni.cz

Kde najít inspiraci pro první kroky k samotné tvorbě

Knihovna vašich dotazů, pro doplnění této nápovědy (FAQ)

Seznam základních odkazů, které prohlubují znalosti o tom jak editovat obecně wiki