Hlavní strana

Z Wikisdílení
Přejít na: navigace, hledání


Tato platforma má za úkol vytvořit tolik žádanou a stovkami samostatných komunit hledanou pracovní a komunikační platformu pro jejich jakékoliv projekty a v jakémkoliv počtu zapojených lidí.

Veškeré dosavadní pokusy řešit tuto věc skrze Google, Facebook apod. produkty lidem nevyhovují, jsou pro ně nedostatečné a hlavně nemají svou plnou kontrolu nad tím, co mohou zveřejnit, jakým způsobem a zda-li jim někdo po x letech práce jejich činnost prostě během chvilky nezlikviduje "velký bratr".

Proto přinášíme plně svobodné open source řešení této věci v podobě sémantické wiki (dále už jen SMW).

Pro ty kteří vůbec nevědí o co jde, je nejlepší prezentovat možnosti a schopnosti tohoto systému spolupráce neomezeného počtu lidí přímo na příkladech, které jsou jednoduše pochopitelné a díky tomu, že dané komunity už tímto způsobem svůj "projekt" či problém takto vyřešili, nebo stále vylepšují v mnoha oblastech lidské činnosti, tak si můžete sami ověřit, jak jednoduchá ta tvorba přes SMW opravdu je.

Máme motto, že:

"Přispět do této pracovní platformy zvládne i obyčejná uklízečka, která zvládne ovládat myš a klávesnici. Vše ostatní potřebné pro její práci v komunitě, ji už připraví zase jiní lidé v komunitě. Každý přispívá tím, co skutečně umí a zbytek už mu zajistí práce jiných lidí v komunitě."


Funkční příklady wiki - krátký výběr zajímavých využití SMW už v praxi


Podrobnému popisu pro ty, kteří chtěli o této věci vědět více nabízíme spolupráci formou jednak nápovědy, která zde postupně bude doplňována, tak především pomocí rychlé prezentace tzv. "na živo" přes net. Jsme schopni nabídnout ukázku řešení a využití SMW přímo pro jejich potřeby v komunitě. Byť to bude naprosto to samé, co už si mohou vysledovat i na těch výše uvedených příkladech využití v praxi.

Ale nezůstane jen u toho, protože SMW má mnohem více nástrojů a funkcí, které nemá k dispozici žádný jiný volně dostupný nástroj pro spolupráci lidí a toto bude součástí vysvětlení té případné prezentace, o kterou je možné požádat zde na této stránce
Tvořte projekty, návody, dokumentace, ale sepište i své teorie a praktické zkušenosti. Nastavte si mnoho parametrů, podle kterých lze vyhledávat a filtrovat nebo založte parametry vlastní.

Tato Wiki slouží primárně pro kolektivní tvorbu a sdílení informací formou projektů. Při založení projektu je k dispozici pro vyplnění formulář, který umožní strojové zpracování dat a tím pádem komplexní vyhledávání a statistiku. Například je zde možné vyhledat všechny projekty, které jsou právě rozpracované, hledají pomoc, mají určité hodnocení a jsou z konkrétního oboru a složitosti zároveň. Tato vyhledávání mohou tvořit sami uživatelé. Na stránkách/projektech, které zde vytvoříte, máte právo odsouhlasovat změny ostatních uživatelů. Ostatní mají ovšem právo Vaše stránky kopírovat a dále rozvíjet, viz práva.

Další informace najdete zde.

Začínáme

  • Seznamy projektů a vyhledávání.
  • Založení nového projektu provedete na následující stránce.
  • Obsah této Wiki je roztříděn do následujících kategorií.