Historie verzí stránky „Přírodní zákony/Užívej všeho“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 10. 2021, 21:45Bohumír Bročko (diskuse | příspěvky). . (3 288 bajtů) (+3 288). . (Založena nová stránka s textem „Tento přírodní zákon jasně mluví o tom, že nelze nic vlastnit. Mluví ale taky o tom, že užívací právo je nedotknutelné. Lidé si to již tis…“)