Přírodní zákony/Zóny vlivu

Z Wikisdílení
Přejít na: navigace, hledání

Proxemické zóny. Dlouho jsem přemýšlel, jak redefinovat proxemické zóny, aby to dávalo větší smysl. Myslím tím, větší smysl, než to, co nám předkládá wiki. Pořád jsem se nemohl zbavit pocitu, že tu něco nesedí. Volně tím navazuji na již dříve publikovaný příspěvek. Ze sociologického hlediska je to velice zajímavé téma. To, že proxemické zóny jsou přírodním zákonem je nám známé, ale to, že je to definováno vágně mi přijde jako určitý záměr. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Rád bych na toto téma diskutoval s někým, kdo se tím také zabýval. Návrh nové definice, která by se více opírala o smyslové vnímání je následovné. 1. Intimní zóna - je to zóna, kterou definuje smysl - hmat. 2. Osobní zóna - je zóna definována mezi intimní zónou a prahovou úrovní smyslů sluchu, čichu a zraku. 3. Komunitní zóna - je definována mezi osobní zónou a 15 minutami chůze že středu ve všech směrech. 4. Národní zóna - je definována mezi komunitní zónou a oblastí srozumitelnosti jazyka 5. Územní zóna - je definována hranicí přirozených přírodních překážek. 6. Planetární zóna - planetou Zemi a oběžnou dráhou měsíce 7. Sluneční zóna - solární systém 8. Galaktická zóna - galaxie Každé upřesnění by mohlo pomoct při definici. Některé zóny se zdají být již překonány a působí zmatečně, ale vycházím z lidské podstaty tvořené desetitisíci lety vývoje a nemohu to ignorovat. Proč je důležité tento přírodní zákon definovat a pochopit, vysvětlím následně. Za nejdůležitější považuji pochopení důsledků narušení těchto zón, protože to souvisí s pojmem jako je svoboda a pocit bezpečí. Pokud tyto věci nebudou v harmonii, tak bude docházet přirozeně k tlaku, který se tuto rovnováhu bude snažit navodit. Tlak poroste, dokud nedojde k harmonizaci. V dnešním systému se mi zdá, že tento tlak roste a narušování zón je uměle udržováno. Zatím tolik o proxemice.