Šablona:Nápověda-Platforma: Porovnání verzí

Z Wikisdílení
Přejít na: navigace, hledání
m
m (mm)
 
Řádka 117: Řádka 117:
 
<br>
 
<br>
 
V nejhorším případě lze vytvořit kopii projektu a pokračovat dále na něm s podmínkou, že se uvede odkaz na projekt, ze kterého se vychází, což je prostě slušnost mezi lidmi ocenit práci předchozích zakladatelů, byť to např. skončilo těsně pře branami řešení
 
V nejhorším případě lze vytvořit kopii projektu a pokračovat dále na něm s podmínkou, že se uvede odkaz na projekt, ze kterého se vychází, což je prostě slušnost mezi lidmi ocenit práci předchozích zakladatelů, byť to např. skončilo těsně pře branami řešení
 +
 +
<!--  zde níže se to tahá do šablon, to co je výše je jen kopie pro přehled  -------------------------------------------------------------------------------  -->
  
 
</noinclude><includeonly><abbr style="font-family: Monospace; color: #055;" title="{{#switch:{{{x}}}
 
</noinclude><includeonly><abbr style="font-family: Monospace; color: #055;" title="{{#switch:{{{x}}}

Aktuální verze z 5. 1. 2021, 20:31


Toto je šablona pro automatické doplňování obsahu nápovědy do prvků celé platformy Zde se budou ukládat všechny nápovědy, které nevedou mimo na jiné wiki stránky/domény - tzn. nápovědy vytvořené pro naši platformu.

{{Nápověda-Platforma}}
předání pomocí parametru  switch

příklad: {{Nápověda-Platforma |x=Úkol}}

|Projekt= Projekt - je jednoduše tím na čem se každý z Vás může zapojit svou činností a v rozsahu jak možného času, tak i rozsahu schopností, kterými v daném oboru disponuje. Zadej stejný jako název stránky.


| zakladatel= zakladatel - Ten kdo zakládá a vede projekt, na platformě platí pravidlo, že nikdo nebude vytvářet podstránky činností (úkoly, hlasování, návrhy) formou lomítkové struktury např. " projekt xxx/Úkoly apod." u projektu, který sám nezaložil dokud nedostane souhlas zakladatele. Je to sociální pravidlo, zatím není technicky hlídáno, ale pokud by to nestačilo bude to natvrdo technicky vyřešeno

Chcete-li na projektu spolupracovat, jsou tyto možnosti:

  • vytvořit nový projekt a přidat jej jako nadřízený (je nadřízený vašemu nového projektu, měl by tedy plně být v souladu s projektem nadřízeným >> koordinace se zakladatelem nadřízeného projektu povinná)
  • vytvořit nový projekt a přidat jej jako související (nezávislý na odkazovaném projektu, koordinace a průběh projektu je zcela na Vás, není vyžadována koordinace se souvisejícím projektem)
  • vytvořit jakoukoliv činnost daného projektu. Zakladateli sice přibude do podstránek projektu něco co sám nepřidal, ale na druhou stranu mu u velkých projektů odpadne starost s odsouhlasováním kdejaké činnosti na projektu, protože v daném množství to už stejně nebude fyzicky stíhat.

Naštěstí díky sémantice si zakladatel může rozdělit zobrazení svých podstránek projektu na čistě jeho a ostatních spolupracujících autorů.


| související projekty = související projekty - jsou jiné projekty, které souvisí s aktuálně prohlíženým/editovaným a určuje si ho autor jiného projektu. Tzn. načítají se projekty, které neurčil sám autor aktuálního prohlíženého/editovaného projektu, ale kdokoliv jiný v komunitě platformy kdo ho vidí jako související s aktuálně prohlíženým/editovaným projektem.


| nadřazený projekt= nadřazený projekt - je jiný projekt, který souvisí s aktuálně prohlíženým/editovaným a určuje ho pouze autor aktuálního projektu, jsou to vlastně nadřízené projekty či související projekty k aktuálnímu prohlíženému/editovanému projektu, které určil pouze autor !


| zdrojový projekt= zdrojový projekt - zdrojový projekt je původní projekt, ze kterého byl tento Váš nový rojekt odvozen či zkopírován !. Vyplňujete pouze má-li být Váš projekt takto založený. Je to pro případ, kdy původní autor z nějakých důvodů přestal či nemůže projekt dál vyvíjet své dílo, ale ostatní v tom vidí smysl a chtěli by pokračovat v jeho práci. Případně když se zakladatel původního projektu či pokračovatel jeho práce nedomluví na způsobu jak by mohli na projektu pokračovat spolu, tak pokračovatel jednoduše dělá na své verzi projektu, kterou se pokusí udělat původní projekt na mnohem vyšší úrovni.


| zdrojová činnost= zdrojová činnost - Vyplňujte jen v případě, že platí

v případě, že z návrhu či úkolu vyplyne, že bude vhodnější jej vyčlenit jako samostatný související projekt či přímo podřízený projekt, je dobré mít o tom informaci. Z původní činnosti je nutné nový projekt vytvořit pomocí funkce "přesunout" (nabídka nahoře vpravo >> rozbalit šipku) a důležité je zachovat přesměrování !. Jinak všechny stránky co odkazovaly původně na tuto činnost ztratí souvislost informací.


|Typ Stránky= Typ Stránky - je potřeba vyplnit jednu z možností, jinak stránky, které nebudou mít jednu z těchto voleb, nebudou při vyhledávání a výpisu seznamu stránek projektu vidět !!!


|Obecné info= Obecné info - takto je označena stránka s určitou informací v rámci daného projektu, kterou nelze zařadit do jedné z dalších voleb typu stránky. Takto prostě označte stránku, kde chcete prostě jen napsat nějakou informaci k projektu, ale zároveň chcete, aby byla vidět v seznamu všech činností projektu a při jiných vyhledáváních pomocí sémantických vlastnosti (pro neznalé pomocí "tagu") a to "typ stránky"


|Úkol= Úkol - takto je označena stránka s určitou činností v rámci daného projektu, kde se řeší něco na co by nemělo smysl zakládat celý projekt. Seznam všech úkolů (úkol-<<jedna stránka) projektu viz odkaz. Definuje zda editovaná stránka je "úkolem" - ano, ne dále odkaz na seznam všech úkolů


|Návrh = Návrh - takto je označena stránka, v rámci daného projektu, kde je navržen nějaký nápad a autor nebo komunita v případě týmového projektu rozhodne diskusí a hlasováním o tom, zda bude zahrnut do řešení či ponechán zatím stranou


| Hlasování/anketa = Hlasování/anketa - takto je označena stránka, v rámci daného projektu, kde se hlasuje o nějaké skutečnosti. Hlasování/anketa může být na samostatné stránce či uvnitř stránky "projekt", "úkol", "návrh". Bude to jedna ze stěžejních vlastností platformy, která bude určovat úspěšnost dané práce na projektech


| Koordinační patro = Koordinační patro - takto je označena stránka, v rámci daného projektu, kde je soustava koordinátorů (lidí co pouze dělají spojovatele mezi skupinami lidí - je to čestná funkce :-) ) při hromadné práci mnoha lidí na jedné činnosti v jeden moment - toto zatím wiki ani Google neumí my máme řešení vymyšleno :-) Soubor:Sila sdileni - struktura stromu - koordinační patro.png

Soubor:Sila sdileni - struktura stromu - koordinační patro.png
Sila sdileni - struktura stromu - koordinační patro


| Skupina =Skupina - je to omezená skupina libovolně namíchaných lidí, kteří spolu v rámci on-line řešení jedné činnosti v jeden moment jsou schopni ještě sledovat a komunikovat mezi sebou ve skupině své podněty a zdůvodnění. JE to biologicky fakt, kde nad tuto hranici už člověk není schopen zvládat pracovat společně s ostatními na něčem on-line, tak aby to vůbec k něčemu bylo.

Typicky tato skupina čítá maximálně 7 lidí. Tyto malé skupiny pak pouze spojují koordinátoři do stále větších celků opět po maximálně 7 členných celcích a to do libovolného počtu. Počet potřebných koordinátorů se určí z počtu registrovaných pro avizované řešení skutečnosti on-line formou.


| Grafické symboly/ikony = Grafické symboly/ikony - stránka obsahuje orientační grafické symboly pro rychlejší čtení informací << obrázky se čtou rychleji než to samé v textu.


| Základní popis = Základní popis - určeno pro vyhledávání mezi projekty, úkoly, návrhy, hlasováními a měl by krátce popsat tomu kdo hledá o co jde. Kdo z nás dnes má čas pročítat 150 projektů a jejich delší popis, když např. 80% z toho pro nás nebudou zajímavým oborem, kde se chceme nějak zapojit ?


| Výsledek = Výsledek - jednoduchý krátký popis dané činnosti v rámci aktuální stránky a daného projektu, především určeno pro úkoly, návrhy


| Typy uživatelů - dle vzdělání-1= vědecká úroveň - prostě nejvyšší stav poznání < vědci apod. příklad: tvůrce teorie a např. nějaké normy pro daný obor

| Typy uživatelů - dle vzdělání-2= profesní úroveň - ti většinou přebírají a často i naopak předávají vědecké skupině zkušenosti z praxe, které zase vědec většinou nemá šanci někde v laborce objevit či poznat >> lidi z praxe příklad: lidé co umí ty teorie převést do praxe a naopak jasně a zřetelně ukázat kde má věda slabiny a díry např. i v normách daného oboru, tito lidé většinou nemají moc času na vědeckou práci, ale jsou postaveni vždy pře problém jak to vyřešit i tam kde věda zatím nemá smysluplné řešení

| Typy uživatelů - dle vzdělání-3= hobby úroveň - tito lidé se tím nezabývají profesně, ale baví je to na takové úrovni, že mají povědomí z profesní a mnohdy i vědecké úrovně a jsou schopni díky počtu lidí v této skupině také občas přispět novým poznáním jak obor vylepšit)prostě a jednoduše užívají produkty práce předchozích skupin jsou poslední zpětnou vazbou pro výše uvedené kategorie, když z nich ani jedna nezachytí problém, na který přijde až sám uživatel produktu práce

| Typy uživatelů - dle vzdělání-4= příznivci dané oblasti - prostě a jednoduše užívají produkty práce předchozích skupin jsou poslední zpětnou vazbou pro výše uvedené kategorie, když z nich ani jedna nezachytí problém, na který příjde až sám uživatel produktu práce


| Typ obsahu stránky= Typ obsahu stránky - znamená jaké informace stránka uživateli poskytuje, tzn. co na ni konkrétně najde


|Typ doprovodných souborů na stránce= Typ doprovodných souborů na stránce- a zda je součástí i nějaký jiný materiál než jen holý text - dobré například pro vyhledání všech stránek různých projektů, kde člověk najde např. technologický návod, nebo praktický popis z praxe "jak na to


| Zájem o spolupráci= Zájem o spolupráci - prostě volba zda chcete, aby Vám lidé nějak pomáhali s Vaším záměrem, nebo si jej chcete dělat sám << vždy je to otázka náročnosti projektu


| Výzva ke spolupráci= Výzva ke spolupráci - toto je přímá výzva zakladatele k pomoci s nějakou věcí v projektu, pokud je u výzvy hodnota "ano", a zároveň nabízíte spolupráci bude na samostatné stránce seznamu výzev možno filtrovat a kontaktovat lidi, kteří Vám pomoc nabídli


| Geografické informace= Geografické informace - budou sloužit k lokalizaci činností, pokud sami o to stojíte

využití - například pokud pak budete chtít vědět kde všude je Váš projekt realizován, kde a komu pomáhá a plno dalších smysluplných využití


| Datum a čas skutečného vyřešení projektu/úkolu= Datum a čas skutečného vyřešení projektu/úkolu - narozdíl od plánu to bude datum skutečného vyřešení úkolu, ostatní pak mohou odvozovat časovou náročnost u svých projektů, dle těch co už byli vyřešeny


| Datum a čas přerušení činnosti na projektu/úkolu= Datum a čas přerušení činnosti na projektu/úkolu - znamená přerušení činnosti celého kolektivu lidí, kteří na tom společně pracují


| Datum a čas zmrazení činnosti na projektu/úkolu= Datum a čas zmrazení činnosti na projektu/úkolu - znamená zmrazení činnosti celého kolektivu lidí, kteří na tom společně pracují
zmrazení činnosti znamená, že prostě projekt/činnost dál už nejde vyřešit ani posečkáním na nové technické řešení a byla by ho škoda hodit do koše)


| Datum a čas obnovení činnosti na projektu/úkolu= Datum a čas obnovení činnosti na projektu/úkolu - datum znovuotevření práce na činnosti, první záznam bude předpoklad, druhá editace skutečnost


| Datum a čas přerušení činnosti zakladatele= Datum a čas přerušení činnosti zakladatele - informace pro případ, kdy zakladatel projektu nemůže dočasně pokračovat, ale zbytek lidí na projektu by rádo na tom pracovalo i během jeho dočasného přerušení
Je nutné myslet na to, že zakladatelem je vždy jedinec, pokud se nedomluví skupina lidí, kteří si mohou plně důvěřovat a nebudou mít k danému uživatelskému účtu společné heslo. Což ale není i tak nejrozumnější řešení.


| Datum a čas ukončení činnosti zakladatele= Datum a čas ukončení činnosti zakladatele - informace pro případ, kdy zakladatel projektu nemůže dočasně pokračovat, ale zbytek lidí na projektu by rádo na tom pracovalo i po jeho ukončení činnosti na projektu
Je nutné myslet na to, že zakladatelem projektu je vždy jedinec, pokud se nedomluví skupina lidí, kteří si mohou plně důvěřovat a nebudou mít k danému uživatelskému účtu společné heslo. Což ale není i tak nejrozumnější řešení.
V nejhorším případě lze vytvořit kopii projektu a pokračovat dále na něm s podmínkou, že se uvede odkaz na projekt, ze kterého se vychází, což je prostě slušnost mezi lidmi ocenit práci předchozích zakladatelů, byť to např. skončilo těsně pře branami řešení